ШОФЬОРСКИ КУРС

ШОФЬОРСКИ КУРС

За нас


Учебен център "Спийд 7" е автошкола, с разрешение №3021 от 02.03.2012 г. на Министерство на транспорта и съобщенията за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, Категория "В" и "М".

Учебният център разполага с оборудван учебен кабинет за теоретично обучение с внедрена съвременна система за видеонаблюдение, необходима при провеждането на теоретичните изпити пред ДАИ /съгласно Наредба № 38/.
Кабинетът е за 16 обучаеми курсисти-кандидати за придобиване на правоспособност за управеление на МПС, като в него се извършват както вътрешните теоретични изпити, така и необходимите консултации по време на целия теоретичен курс.

На разположение на кандидат-курсистите е и оборудван офис, в който може да се получи информация на място относно записването на желаещите за шофьорски курс. Офисът подпомага организацията на обучението, насрочването и провеждането на изпитите пред ДАИ, както и издаването на документите за курсистите при успешно завършен курс.

Учебен център "Спийд 7" разполага с:

 • учебен полигон и съвременен автопарк;
 • специалисти-инструктори, които притежават необходимата квалификация и дълъг стаж.
 • Ръководителят на учебната дейност в Учебен център "Спийд 7" има дългогодишен стаж и професионален опит като преподавател по безопасност на движението. Лекциите му протичат както за групови занятия, така и за осъществяване на индивидуални консултации и обучение, целящи комплексна подготовка на бъдещите водачи.

Учебен център "Спийд 7" предлага "експресни"шофьорски курсове - включват обучение, теоретичен изпит и практически изпит пред ДАИ и могат да бъдат със следната продължителност:
 • курс до 22 календарни дни – ускорен (експресен);
 • курс от 45 до 60 календарни дни – стандартен.

За лица притежаващи шофьорска книжка:
 • опреснителни часове по кормуване;
 • опреснителен курс с включени определен брой кормилни часа.

За водачи, лишени от свидетелство за правоуправление по чл. 157, ал.5 от ЗДП (поради липса на контролни точки):
 • курс за възстановяване на контролни точки, отнети от КАТ

Шофьорски курсове за лица в неравностойно положение (инвалиди).

нагоре

Курс


Обучение с висока успеваемост на изпитите пред ДАИ!Обучение с висока успеваемост на изпитите пред ДАИ!

Категория "В" позволява управление на леки, лекотоварни и товарни автомобили с тегло включително и товара до 3,5 тона и до 8 места, без мястото на водача.

Изисквания при записване за придобиване на Категория "В":

 • Кандидат курсистите да са навършили 17 години и 9 месеца;
 • Копие на свидетелство/диплома за завършено образование (минималното изискване е свидетелство за основно образование);
 • Копие на лична карта;
 • Снимка (формат за документ) – 1 брой.


Курсът за придобиване на Категория "В" включва:
 • Теоретично обучение - 40 учебни часа общо, от които:
  • 36 учебни часа - за изучаване на Закон за движение по пътищата /ЗДП/ и Правилника за неговото приложение;
  • 4 учебни часа - за запознаване с устройството на автомобила;
  • Теоретичното обучение се осъществява от квалифициран преподавател(и) в кабинета на Учебен център "Спийд 7";
  • След приключване на теоретичното обучение, курсистът полага вътрешен изпит и при успешно положен такъв, му се издава Удостоверение за завършен Теоретичен курс.
 • Практическо обучение – 31 кормилни часа:
  • Продължителността на 1 кормилен час е 50 минути, от които 5 минути от започването на учебния час е встъпителния и 5 минути преди изтичането му – заключителния инструктаж;
  • Два учебни мото-часа по кормуване се обединяват в учебен блок от по 80 минути;
  • След приключване на практическото обучение, курсистът полага вътрешен изпит и при успешно положен такъв, му се издава Удостоверение за завършен Практически курс;
  • След успешно издържан вътрешен изпит обучаемия се явява на външен изпит пред ДАИ, който се провежда в учебния център на автошкола "Спийд 7".
 • Цели и резултати от обучението по практика :
  • Придобиване на навици за боравене с уредите за управление на автомобила;
  • Усвояване на правилата за движение по пътищата;
  • Придобиване на навици за управление на автомобила при условия на:
   • интензивно градско движение;
   • извънградски условия на движение;
   • полигон и автомагистрала.


Държавни изпити пред ДАИ:

Теоретичният изпит е писмен. Решава се една изпитна листовка с 45 въпроса с разрешени не повече от
десет наказателни точки.
Практическият изпит се състои от управление на МПС от категория "В" в населено място минимум 25 минути.


Кормуването се осъществява в следните райони и квартали:

Манастирски ливади, Бъкстон, Борово, Хиподрума, Лагера, Красно село, Бели брези, района на НДК, Лозенец, Стрелбище, Иван Вазов, Овча купел, Красна поляна, Руски паметник, Хладилника, Бояна, Драгалевци, Симеоново,както и в други райони според желанието и нуждите на курсиста.

Преимущества:
* Курсистът сам избира района за кормуване.
* Курсистът съгласува с инструктора графика за кормуване, в зависимост от свободното време и желание.
* Заплащането на шофьорския курс се извършва еднократно или разсрочено /на две или три вноски/ както в офиса на учебния център, така и по банков път.


нагоре

Полезни връзки
нагоре

Вижте по-голяма карта

Контакти


Адрес на Учебен център "Спийд 7" :

гр.София,
ж.к. "Манастирски ливади", ул. "Синанишко езеро" № 13, бл.12, офис № 1

лице за контакти:

Красимир Кръстев
GSM:0888819118
e-mail: speed_7@abv.bg
www.speed-7.com/

нагоре