Започва обучение за категории Твк и Твк-З

Започва обучение за придобиване на правоспособност за категория Твк и Твк-З. Изпитът ще се проведе на 20.11.2018г и 21.11.2018г. Краен срок за записване 15.11.2018г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

  1. Заявление (по установен образец) за приемане за обучение;
  2. Диплом  за завършено образование;(най малко основно)
  3. Копие от шофьорска книжка – независимо от притежаваната категория
  4. Медицинско свидетелство (за шофьор от  личния лекар).
  5. Копие на лична карта;
  6. Декларация за информирано съгласие за ползване на вашите лични данни за целите на курса
  7. Снимки- по 1 брой ( за всяка една категория) на хартиен носител +1 брой снимка на електронен носител СД
  8. Такса курс- курсът може да се заплати и разсрочено с минимална начална вноска от 100.00 лв.

МОЖЕТЕ ДА НИ СЕ ОБАДИТЕ ИЛИ ПИШЕТЕ!

Координатор обучение Твк и Твк-З: Мария Илчева 0885135588

Преподавател: Доц. Любомир Асенов 0898784513