Пътностроителни машини

Курс за машинист и управление на пътно строителни машини, багер, фадрома , челен товарач, вибрационен валяк и други се организира по наредба на МОН за професионално образование и обучение. Успешно завършилите курса, получават свидетелство за правоспособност по образец на Министерство на Образованието и възможност за превод и легализация на документа за работа в Европейския Съюз .

Необходими документи за записване в курс ПСМ:

  1. диплома за завършено образование (първи гимназиален етап, средно, висше);
  2. лична карта ( декларация за съответствие на имената при необходимост );
  3. шофьорска книжка или медицинско свидетелство за работа;
  4. снимки паспортен формат – 2 бр.;
  5. заявление по образец.

Продължителност на обучението: според нуждите на курсистите. Обучението за ПСМ е на модулен принцип и се провежда в зависимост от нуждите и желанията на на курсиста.

Място на провеждане на курс за ПСМ:

  1. в офиса на учебният център и на територията на тренировъчната ни база;
  2. на територията на фирмата възложител;

Възможност за обучение по месторабота без откъсване от производствения процес.