Ръководител транспорт

ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ /ръководител на транспортно предприятие/

Предлагаме дистанционна форма на обучение.

ВАЖНО !!! Съгласно действащото законодателство у нас, този курс НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН, но резултатите от изпитите показват, че без предварителна експертна подготовка кандидатите не се справят и получават отрицателни оценки.

Курса е организиран в 7 модула. Всеки модул съдържа следните ресурси:

 • Лекции с нужното учебно съдържание;
 • Всички въпроси включени в тестовете по съответната тема- организирани в интерактивни листовки, с възможност за автоматична проверка на знанията;
 • Всички отворени въпроси по съответната тема включени във втората част на изпита. Отворените въпроси са построени с възможност за отговор от Ваша страна, като след предаване на съответния тест ще виждате правилните отговори и ще имате възможност да ги сравните с Вашите.

Във втората част на курса  са включени всички казуси разделени в две групи:

 1. Превоз на пътници
 2. Превоз на товари

Казусите са построени с възможност за отговор от Ваша страна на всеки от въпросите на съответния казус, като след предаване на същия ще виждате правилните отговори и ще имате възможност да ги сравните с Вашите.

В рамките на курса се разглеждат следните теми, посочени в Директива 98/76/ЕО:

Данъчен режим, търговско и финансово управление на предприятието, начин на плащане и финансиране, изчисление и себестойност, ценообразуване, тарифиране и условия за извършване на превозите, застраховка, разпоредбите за достъп до професията и управлението и, технически норми и експлоатация, тегла и размери на превозните средства, безопасност на движението, законови, подзаконови и административни разпоредби в областта на пътното движение, пътна мрежа, международен регламентационен режим, формалности и процедури, които се прилагат при преминаване през граница, основни разпоредби в областта на пътното движение по държави.

Какви са предимствата ако изберете да се обучавате при нас:

 1. Ще можете да се обучавате от дома, работата си, с компютър, мобилен телефон или таблет в удобно за Вас време- 24 часа в денонощието;
 2. Можете сами да изберете началото на курса и да започнете в удобен за Вас ден.

Изпитът за придобиване на професионална компетентност за ръководители на транспортната дейност за международен автомобилен превоз и превоз на пътници и товари на територията на Република България е  писмен, състои се от три изпитни части и се провежда на два етапа. Изпитните части са следните:

 1. Първата част от изпита се състои в решаване на изпитен тест, съставен от 30 въпроса с избор на верен отговор, и се счита за успешно положен, когато кандидатът има не по-малко от 18 верни отговора т.е. не по-малко от 60 % ;
 2. Втората част от изпита се състои в решаване на изпитен тест, съставен от 10 отворени въпроса и се счита за успешно положен, когато кандидатът има не по-малко от 6 напълно и изцяло верни отговора т.е. не по-малко от 60 % ;
 3. Третата част от изпита се състои в решаване на 3 казуса и се счита за успешно положен, когато кандидатът има не по-малко от 60 % от пълния брой точки за правилно решени казуси.

Етапите на провеждане на изпита са следните:

 • Първи етап – решаване на изпитен тест (първа част) с избор на верен отговор. Времето за решаване на теста е 120 минути.
 • Втори етап – отговор на отворените въпроси (втора част) и разработване /решаване/ на казусите (трета част). Времето за решаване на въпросите и казусите е общо 120 минути.

Изпитът за придобиване на професионална компетентност се счита за успешно положен, когато кандидатите са положили успешно всички части и етапи на изпита.

КАК ДА СЕ СПРАВИТЕ С ИЗПИТА БЪРЗО, ЛЕСНО И УСПЕШНО?

 1. Прочетете всички лекции по съответния модул!
 2. Решете тестовете по съответния модул и системата ще ви информира за нивото на Вашите знания. При необходимост повторете!
 3. Отговорете на отворените въпроси по съответния модул. Системата ще Ви покаже правилните отговори, които ще можете да сравните с Вашите. При необходимост повторете!
 4. След като преминете през всичките 7 модула, започнете с решаването на казусите. За да се справяте с тях са Ви необходими знанията от всичко научено по-горе. Всеки казус се състои от няколко въпроса. На изпита всички въпроси са заедно и така трябва да се отговаря. В нашата система всеки въпрос и правилният му отговор е отделен за по бързото му запомняне. Системата ще Ви покаже правилните отговори, които ще можете да сравните с Вашите. При необходимост повторете!

ЗАБЕЛЕЖКА: Всички тестови въпроси, отворени въпроси и казуси са разделени – за „Превоз на пътници“ и „Превоз на товари“ Вие ползвайте само това, което Ви е необходимо.

Платформата за дистанционно обучение ще бъде достъпна с Вашия код  6 месеца от създаването му.