Опасни товари

ВИДОВЕ КУРСОВЕ ЗА ВОДАЧИ,

ПРЕВОЗВАЩИ ОПАСНИ ТОВАРИ ПО ШОСЕ

ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО ПРИДОБИВАНЕ НА ДОКУМЕНТ

  1. Основен курс – Задължителен. Продължителност – 20 учебни часа
  2. Превоз на опасни товари в цистерни – Специализиран курс. Продължителност – 13 учебни часа
  3. Превоз на взривни вещества и изделия (Клас 1) – Специализиран курс. Продължителност – 8 учебни часа
  4. Превоз на радиоактивни материали (Клас 7) – Специализиран курс. Продължителност – 8 учебни часа (1 ден)

ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ

  1. Основен курс – Задължителен. Продължителност – 9 учебни часа.
  2. Превоз на опасни товари в цистерни – Специализиран курс. Продължителност – 6 учебни часа
  3. Превоз на взривни вещества и изделия (Клас 1) – Специализиран курс. Продължителност – 4 учебни часа
  4. Превоз на радиоактивни материали (Клас 7) – Специализиран курс. Продължителност – 4 учебни часа

(Лекциите в опреснителните курсове са по същият тематичен материал, но с по-малък брой часове.Обучението се провежда заедно с основната група)

КУРС ЗА КОНСУЛТАНТИ ПО БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ ПРЕВОЗА НА ОПАСНИ ТОВАРИ – 80 учебни часа