Шофьорски

Категория В позволява управление на леки, лекотоварни и товарни автомобили с тегло включително и товара до 3,5 тона и до 8 места, без мястото на водача.
Категория В(78) позволява управление на леки, лекотоварни и товарни автомобили с автоматична скоростна кутия, с тегло включително и товара до 3,5 тона и до 8 места, без мястото на водача.

Изисквания при записване за придобиване на Категория В и В(78):

 • Кандидат курсистите да са навършили 17 години и 9 месеца;
 • Копие на свидетелство/диплома за завършено образование (минималното изискване е свидетелство за основно образование);
 • Снимка (формат за документ) – 1 брой.

Курсът за придобиване на Категория В и В(78) включва:

  Теоретично обучение – 40 учебни часа общо, от които:

 • 36 учебни часа – за изучаване на Закон за движение по пътищата /ЗДП/ и Правилника за неговото приложение;
 • 4 учебни часа – за запознаване с устройството на автомобила;

Теоретичното обучение се осъществява от квалифициран преподавател(и) в кабинета на Учебен център Спийд 7;
След приключване на теоретичното обучение, курсистът полага вътрешен изпит и при успешно положен такъв, се записва за Теоретичен изпит пред ДАИ.

  Практическо обучение – 31 кормилни часа:

 • Продължителността на 1 кормилен час е 50 минути, от които 5 минути от започването на учебния час е встъпителния и 5 минути преди изтичането му – заключителния инструктаж;
 • Два учебни мото-часа по кормуване се обединяват в учебен блок от по 100 минути;

След приключване на практическото обучение, курсистът полага вътрешен изпит;
След успешно издържан вътрешен изпит обучаемия се явява на външен изпит пред ДАИ, който се провежда в учебния център на автошкола Спийд 7.

  Цели и резултати от обучението по практика :

  • Придобиване на навици за боравене с уредите за управление на автомобила;
  • Усвояване на правилата за движение по пътищата;
  • Придобиване на навици за управление на автомобила при условия на:
   • интензивно градско движение;
   • извънградски условия на движение;
   • полигон и автомагистрала.
  Държавни изпити пред ДАИ:

 • Теоретичният изпит е електронен. Решава се една изпитна листовка с 45 въпроса на таблет с разрешени не повече от десет наказателни точки.
 • Практическият изпит се състои от управление на МПС от категория В или В(78) в населено място минимум 25 минути.

Кормуването се осъществява в следните райони и квартали:

Манастирски ливади, Бъкстон, Борово, Хиподрума, Лагера, Красно село, Бели брези, района на НДК, Лозенец, Стрелбище, Иван Вазов, Овча купел, Красна поляна, Руски паметник, Хладилника, Бояна, Драгалевци, Симеоново,както и в други райони според желанието и нуждите на курсиста.

Преимущества:
* Курсистът сам избира района за кормуване.
* Курсистът съгласува с инструктора графика за кормуване, в зависимост от свободното време и желание.
* Заплащането на шофьорския курс се извършва еднократно или разсрочено /на две или три вноски/ както в офиса на учебния център, така и по банков път.