Електро и мотокари

Курсовете за мотокаристи и електрокаристи се провеждат по съгласувана с европейското законодателство учебна програма. Издаденият документ след приключване на курса се признава във всички страни членки на Европейският съюз. Провеждането на самото обучение може да се проведе на работното място или на специализиран полигон с който учебния център разполага. Учебния полигон разполага с рампа, стилаж, площадка за обучение с мотокари и електрокари, товари за тренировка на уменията в курса, и всичко необходимо за качествено провеждане на учебния процес.

Обучението може да бъде:

  • индивидуално за 1-2 лица с теоретични и практически тренинги и упражнения.
  • Групово обучение за 5-10 човека с теория в специално обурудван кабинет и на полигон в групи по 2-3 души.
  • обучение с практика по месторабота под наблюдението на квалифициран преподавател инструктор.

Курсовете за мотокаристи са съгласувани с изискванията на Наредба 1 и 10 .

Обучението по практика се извършва в рамките на 2 до 4  дни в зависимост от способностите на кандидатите. Мотокарите използвани в курс на наш полигон се проверяват от квалифицирани механици и се обслужват и поддържат съгласно техническата документация.